V lanskem šolskem letu je naša šola prejela naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Projekt vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani v sodelovanju z mentorji na šoli. Dejavnosti v okviru projekta so namenjene dvigovanju zavedanja mladih o Evropi, pridobivanju znanja o delovanju Evropske unije in Evropskega parlamenta in pridobivanju kompetenc aktivnega državljanstva.