Dijaška skupnost

Vsi dijaki Škofijske gimnazije Vipava so povezani v dijaško skupnost. Ta sodeluje tudi z dijaško organizacijo Slovenije (DOS)

Dijaška skupnost ima velik pomen pri organizaciji šolskega in obšolskega življenja in dela dijakov na šoli. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje.

Vsa pravila dijaške skupnosti določa statut Škofijske gimnazije Vipava (statut2018.docx).

Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga še vodstvo dijaške skupnosti.


Vodstvo dijaške skupnosti 2019/20:

 Predsednik: Domen Medvešček, 3. a

  • Podpredsednik: Luka Štrukelj, 2. b
  • Tajnik: Andraž Dimc, 2. a
  • Mentorica: Petra Rep

e-mail: dijaska.skupnostsgv@gmail.com

Predstavniki razredov v Dijaškem parlamentu 2019/20:

Razred: 1. predstavnik: 2. predstavnik:
1. a Sara Lesar Jon Devetak
1. b Sara Škvarč Tadej Vovk
1. c Tonija Kobal Matic Tomažič
2. a Lea Skočaj Andraž Dimc
2. b Špela Marc Luka Štrukelj
2. c Lana Pizzoni Matija Maiti
3. a Meta Mrevlje Domen Medvešček
3. b Eva Kovšca Nejc Batič
3. c Lucija Štremfelj Andreja Tomažič
4. a Marija De Luisa Anej Tomažič
4. b Lucija Daolio Nina Luznik
4. c Matej Turk Jurij Marcos Marc

Seje dijaškega parlamenta v šolskem letu 2019/2020: