Pomoč iz Dijaškega solidarnostnega sklada ŠGV

Denarna pomoč iz Dijaškega solidarnostnega sklada je namenjena družinam dijakov ŠGV. Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne pomoči se upoštevajo dohodki in prejemki na družinskega člana družine prosilca.Družina je upravičena do pomoči, če povprečni mesečni dohodek...

Povabilo k uvodni maši

Lepo vabljeni k maši za blagoslov našega dela, učenja in poučevanja, ki bo 31. 8. 2022 ob 18.30 v Logu pri Vipavi. Mašo bo vodil generalni vikar koprske škofije gospod Slavko Rebec ob somaševanju duhovnikov Škofijske gimnazije Vipava. Vabljeni dijaki, starši in...

Gaudeamus igitur!

Gaudeamus igitur!

Gaudeamus igitur! Na Škofijski gimnaziji Vipava se veselimo 100% uspeha in enajst dijakov z nazivom zlati maturanti!Zlati so: Polona Boštjančič, Lara Deotto Bat, Ajda Božič, Matic Kravos, Urška Krumpak, Mariša Novinc, Ana Poljšak, Miran Pregeljc, Anja Premrl, Rene...

Utrinki 30 let ŠGV

Moji spomini na srednješolska leta, preživeta v Vipavi, postajajo že nostalgična – čez dve leti bo namreč minilo 30 let od vstopa vanjo (!). Nostalgični so predvsem, ker čas zabriše slab(š)e spomine in ohrani dobre. Živo se spominjam, kako težko sem se v začetku...